Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Litteraturgranskning av grundläggande information till stöd för riskbedömning av...
Upphandlande myndighet:
European Food Safety Authority (EFSA)
Publiceringsdatum i TED:
12/05/2015
Sista anbudsdag:
31/08/2015
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
OC/EFSA/GMO/2015/01.
Litteraturgranskning av grundläggande information till stöd för riskbedömning av genetiskt modifierade (baserat på RNAi) växter
Efsa önskar i och med denna anbudsinfordran erhålla en omfattande litteraturgranskning av flera av de frågor med anknytning till riskbedömning som fastställts under Efsas seminarium. Utförliga specifikationer för var och en av dessa frågor återfinns i punkt 1.4 (nedan) för de 3 huvudsakliga riskbedömningsområdena för GMO: molekylär karakterisering, livsmedels- och fodersäkerhet samt miljösäkerhet. Resultatet av denna systematiska litteratursökning/litteraturöversikt ska utgöra ett stöd vid riskbedömningsöverväganden om genetiskt modifierade (baserat på RNAi) växter.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
12/05/2015 00:00
Ingen text
31/08/2015 23:59
07/09/2015 00:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Litteraturgranskning av vetenskaplig information om RNAi till stöd för molekylär karakterisering av genetiskt modifierade (baserat på RNAi) växter
Genom molekylär karakterisering beaktas alla relevanta vetenskapliga data om den molekylära karakteriseringen av den genetiskt modifierade växten, såsom källa och funktion för givar-DNA, transformationsmetoden, organiseringen av infört DNA vid platsen/platserna för införsel, och den införda strängens framställningsform och stabilitet.
Del 2
Litteraturgranskning av vetenskaplig information om RNAi till stöd för livsmedels- och foderriskbedömning av genetiskt modifierade (baserat på RNAi) växter
Utvärderingen inom ramen för livsmedels- och foderriskbedömningen fokuseras på agronomiska och fenotypiska egenskaper, sammansättning, toxicitet, allergiframkallande förmåga och näringsvärde för den genetiskt modifierade växten och/eller livsmedel och foder som härstammar från denna.
Del 3
Litteraturgranskning av vetenskaplig information om RNAi till stöd för miljöriskbedömning av genetiskt modifierade (baserat på RNAi) växter
Genom miljöriskbedömningen beaktas element såsom förändringar av uthålligheten (tendens till spridning som ogräs) och invasivitet för den genetiskt modifierade växten; möjligheten till överföring av gener och miljökonsekvenser av detta; samverkan mellan den genetiskt modifierade växten och utvalda och icke utvalda organismer; effekter på biogeokemiska processer och den abiotiska miljön; och inverkan av specifika tekniker för odling, skötsel och skörd som hänger samman med odlingen av den genetiskt modifierade växten.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2015/S 212-383987
Rättelse
31/10/2015 00:00
2015/S 091-162599
Meddelande om upphandling
12/05/2015 00:00