Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
IKT-rack, kablar och andra infrastrukturdelar
Upphandlande myndighet:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Publiceringsdatum i TED:
27/05/2021
Sista anbudsdag:
05/07/2021
Status:
Stängd
Information
2104/C1/D
IKT-rack, kablar och andra infrastrukturdelar
Målet för detta upphandlingsförfarande är att förse Europol med varor och tjänster med anknytning till standardiserade och skräddarsydda IKT-rack för Europols lokaler:– varor: inbegripet men inte begränsat till standardiserade och skräddarsydda IKT-rack med tillhörande stamnätskablar/patchkablar av koppar och/eller fiber och aktiva och passiva infrastrukturkomponenter, inbegripet tillhörande underhåll;— tjänster: inbegripet men inte begränsat till installation av varor, implementering och konfigurering av programvara, rådgivning, projektledning, utbildning, transport, lagring och support (på plats och på distans) samt andra verksamheter med anknytning till utformning, uppbyggnad och support avseende datacentral, inbegripet specialiserad städning av datacentral. Tjänsterna kan även inbegripa projektledning och rådgivning med anknytning till datacentral och/eller IKT-rack, avseende nya anläggningar samt utbyggnader av Europols nuvarande miljö.
Varor
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
10,000,000.00 EUR
10,000,000.00 EUR
48800000
NL332
Additional CPV Supplementary CPV
45300000
45314320
30200000
72315000
48820000
Villkor för deltagande
Enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
27/05/2021 00:00
05/07/2021 15:00
06/07/2021 14:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2021/S 117-303754
Rättelse
18/06/2021 00:00
2021/S 101-265557
Meddelande om upphandling
27/05/2021 00:00