Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tjänstekontrakt för stöd till politik avseende fluorerad växthusgas
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publiceringsdatum i TED:
23/05/2015
Sista anbudsdag:
08/07/2015
Status:
Stängd
Information
CLIMA.C.2/SER/2015/0006.
Tjänstekontrakt för stöd till politik avseende fluorerad växthusgas
Det allmänna syftet är att stödja GD Klimatpolitik i genomförandet av (den nya) politiken avseende fluorerad växthusgas.De specifika målen med detta anbudsförfarande är att erhålla följande:a) Del 1: stöd till inrikespolitik avseende fluorerad växthusgas:— Stöd till genomförandet av den nya förordningen om fluorerad växthusgas i allmänhet och av begränsningen av fluorkolväten i synnerhet.— Bedömningar och bidrag i form av texter till de rapporter från kommissionen som erfordras enligt artikel 21.3 respektive artikel 21.5 i förordningen om förbudet mot kylsystem med flerpackscentralisering som använder sig av fluorkolväten och om metoden för tilldelning av kvoter samt övervakning av priser på fluorkolväten.— Stöd till spridningen av politiken och avseende skyldigheterna för de olika intressenter som påverkas av politiken om fluorerad växthusgas.b) Del 2: stöd till internationell politik avseende fluorerad växthusgas och ozon:— Stöd till de internationella förhandlingarna och verksamheterna, i synnerhet analys och uppsökande verksamhet för underlättande av uppnåendet av samförstånd om en ändring avseende fluorkolväten i Montrealprotokollet samt i frågor rörande ämnen som bryter ned ozonskiktet.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
23/05/2015 00:00
Ingen text
08/07/2015 16:00
22/07/2015 10:30
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Stöd till inrikespolitik avseende fluorerad växthusgas
— Stöd till genomförandet av den nya förordningen om fluorerad växthusgas i allmänhet och av begränsningen av fluorkolväten i synnerhet.— Bedömningar och bidrag i form av texter till de rapporter från kommissionen som erfordras enligt artikel 21.3 respektive artikel 21.5 i förordningen om förbudet mot kylsystem med flerpackscentralisering som använder sig av fluorkolväten och om metoden för tilldelning av kvoter samt övervakning av priser på fluorkolväten.— Stöd till spridningen av politiken och avseende skyldigheterna för de olika intressenter som påverkas av politiken om fluorerad växthusgas.
Del 2
Stöd till internationell politik avseende fluorerad växthusgas och ozon
Stöd till de internationella förhandlingarna och verksamheterna, i synnerhet analys och uppsökande verksamhet för underlättande av uppnåendet av samförstånd om en ändring avseende fluorkolväten i Montrealprotokollet samt i frågor rörande ämnen som bryter ned ozonskiktet.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2015/S 099-178302
Meddelande om upphandling
23/05/2015 00:00