Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Upprättande och drift av sekretariatet för EU:s initiativ gällande företagskonve...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Energy (ENER)
Publiceringsdatum i TED:
22/07/2021
Sista anbudsdag:
10/09/2021
Status:
Stängd
Information
ENER/2021/OP/0013
Upprättande och drift av sekretariatet för EU:s initiativ gällande företagskonventioner
De specifika målen med detta kontrakt är följande:1) Upprättande och drift av ett sekretariat för genomförande av EU:s företagskonvention, ett pilotinitiativ för företag som förbundit sig att genomföra övergången till ren energi och vidta klimatåtgärder utöver dessa krav.2) Utformning och genomförande av en pilotetapp av initiativet för att bidra till att:— minska koldioxidutsläppen inom företagssektorn, i synnerhet små och medelstora företag, inbegripet, men inte begränsat till beprövade åtgärder för energieffektivitet, förnybar energi och reaktion på efterfrågan— utforska synergier mellan företag och lokala myndigheter i detta syfte— öka privata investeringar i forskning och innovation gällande teknik och lösningar för ren energi.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
1750000.00 EUR
1750000.00 EUR
73000000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
73000000
73210000
73220000
Villkor för deltagande
Se upphandlingsdokumenten som finns tillgängliga på adressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
22/07/2021 00:00
10/09/2021 16:00
13/09/2021 11:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2021/S 140-371433
Meddelande om upphandling
22/07/2021 00:00