Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Banktjänster för insättning av medel i euros
Upphandlande myndighet:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Publiceringsdatum i TED:
13/07/2021
Sista anbudsdag:
03/09/2021
Status:
Stängd
Information
AO/001/21
Banktjänster för insättning av medel i euros
Myndigheten önskar sluta tjänstekontrakt för tillhandahållande av banktjänster för insättning av medel med upp till tre (3) uppdragstagare.Myndigheten kan sätta in mellan 20 000 000 och 50 000 000 EUR hos varje uppdragstagare. Inga åtaganden görs när det gäller den balans som kommer att upprätthållas på sparkontona för företag.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Lägsta pris
66112000
ES521
Villkor för deltagande
Punkt 6.2.3 Rättslig och regleringsmässig kapacitet: Anbudsgivare ska vara bankinstitut. Anbudsgivaren ska tillhandahålla en försäkran på heder och samvete, vederbörligen undertecknad och daterad av ett befullmäktigat ombud som en del av sitt anbudssvar, om att denne har rättslig och regleringsmässig kapacitet att utöva den yrkesverksamhet som krävs för att genomföra kontraktet.Den uppdragstagare som tilldelas kontraktet ska tillhandahålla ett särskilt tillstånd som styrker dennes rättsliga och regleringsmässiga kapacitet innan kontraktet undertecknas.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
13/07/2021 00:00
03/09/2021 13:00
06/09/2021 11:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2021/S 133-352405
Meddelande om upphandling
13/07/2021 00:00