Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Undersökning avseende tillgång till samhällsviktiga tjänster: Dokumentation från...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Publiceringsdatum i TED:
23/07/2021
Sista anbudsdag:
20/09/2021
Status:
Stängd
Information
EMPL/2021/OP/0014
Undersökning avseende tillgång till samhällsviktiga tjänster: Dokumentation från EU:s medlemsstater
Syftet med denna undersökning är att bidra till att fylla den befintliga kunskapsluckan och att öka förståelsen av situationen i alla medlemsstater för var och en av de sex tjänster som anges i princip 20 i den europeiska pelaren för sociala rättigheter (EPSR) – vatten, sanitet, energi, transport, finansiella tjänster och digital kommunikation. Uppdragstagaren ska för varje EU-medlemsstat utarbeta ett underlag om tillgång till samhällsviktiga tjänster. Detta underlag bör innehålla en kartläggning av de tjänster som anses samhällsviktiga i de berörda medlemsstaterna. Uppdragstagaren ska utarbeta en sammanfattande rapport med en analys av situationen på EU-27-nivå och en jämförelse mellan medlemsstaterna. På grundval av den information som samlats in ska uppdragstagaren dra slutsatser på EU-nivå om de viktigaste hindren och drivkrafterna samt identifiera exempel på god praxis och politiska åtgärder.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
400000.00 EUR
400000.00 EUR
79315000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79411000
79315000
85320000
Villkor för deltagande
Se upphandlingsdokumenten som finns tillgängliga på adressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
23/07/2021 00:00
20/09/2021 12:00
21/09/2021 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2021/S 141-371592
Meddelande om upphandling
23/07/2021 00:00