Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Undersökning om genomförbarheten, miniminormerna och insynskraven för ett EU-mär...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Publiceringsdatum i TED:
26/07/2021
Sista anbudsdag:
06/10/2021
Status:
Stängd
Information
FISMA/2021/OP/0003
Undersökning om genomförbarheten, miniminormerna och insynskraven för ett EU-märke för ESG-referensvärde
Enligt förordning (EU) 2016/1011 ska kommissionen före den 31 december 2022 lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om effekterna av denna förordning och om genomförbarheten av ett ”ESG-referensvärde” som, när så är lämpligt, ska åtföljas av ett lagstiftningsförslag. I samrådet om den förnyade strategin för hållbar finansiering ställdes en fråga till marknadsaktörerna om huruvida EU bör vidta åtgärder för att skapa ett sådant märke, och majoriteten svarade att EU bör vidta åtgärder för att skapa ett ”ESG-referensvärde”. Många marknadsaktörer skulle välkomna inrättandet av ett sådant EU-märke för att integrera sociala aspekter och styrningsaspekter, utöver klimatet, vilket är huvudfokus för EU-referensvärden för klimat, som nyligen har införts.Det övergripande målet för denna undersökning är att erhålla en omfattande analys avseende genomförbarheten av inrättandet av ett EU-märke för ESG-referensvärde, inbegripet miniminormerna och insynskraven.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
300,000.00 EUR
300,000.00 EUR
79314000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79314000
Villkor för deltagande
Se upphandlingsdokumenten som finns tillgängliga på adressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
26/07/2021 00:00
06/10/2021 15:00
07/10/2021 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2021/S 142-376787
Meddelande om upphandling
26/07/2021 00:00