Uppgifter om anbudsinfordringar

Please be reminded that any communication relating to this procedure can only be done via this eTendering website in the "questions and answers" tab
Rubrik:
Stöd till mikrobiologirelaterad verksamhet och kapacitetsuppbyggnad med fokus på...
Upphandlande myndighet:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Publiceringsdatum i TED:
21/07/2021
Sista anbudsdag:
02/09/2021
Status:
Stängd
Information
OJ/2021/DPR/23477
Stöd till mikrobiologirelaterad verksamhet och kapacitetsuppbyggnad med fokus på Covid-19 och influensa i EU/EES, västra Balkan och Turkiet. Stöd till laboratorier, utbildning och standardisering
Det övergripande syftet med denna upphandling är att erhålla ett ramavtal för tillhandahållande av laboratoriestöd för övervakning, beredskap och insatser mot Covid-19 och influensa, och specifikt för att stärka kapaciteten avseende genomisk epidemiologi och bioinformatik för folkhälsa genom tvärvetenskapliga utbildningar, vilket är avgörande för insatser vid en pandemi eller oväntade större folkhälsohändelser.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Alla delar
2
Ramavtal
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
11300000.00 EUR
85100000
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
21/07/2021 00:00
02/09/2021 16:00
06/09/2021 10:30
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Centraliserat laboratoriestöd
Denna del syftar till att stärka kompetens och kapacitet avseende laboratorier och folkhälsa för tidig upptäckt, övervakning och insatser mot influensa och Sars-CoV-2-virus.
Del 2
Genomisk epidemiologi och utbildning i bioinformatik inom folkhälsa
Utbildningarnas övergripande mål är att hjälpa länder att bygga upp kapacitet i genomisk epidemiologi och bioinformatik för folkhälsoändamål och att öka det tvärvetenskapliga samarbetet mellan bioinformatiker, epidemiologer och mikrobiologer i ett land för underlättande av rutinmässig användning av genomisk information för övervakning, beredskap och insatser vid utbrott. Verksamheten ska även förbättra datadelning och samarbete mellan folkhälsoinstitutioner och ECDC, och förbättrad nätverksverksamhet ska främja gränsöverskridande samarbete.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2021/S 139-368660
Meddelande om upphandling
21/07/2021 00:00