Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Operativt stöd till verksamheterna för övervakning av grödor och avkastningsprog...
Upphandlande myndighet:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Publiceringsdatum i TED:
27/07/2021
Slutdatum:
08/11/2021
Status:
Stängd
Information
JRC/IPR/2021/OP/1920-PIN
Operativt stöd till verksamheterna för övervakning av grödor och avkastningsprognoser (MARSOP)
Genomförande av artikel 22 i den övergripande förordningen för den gemensamma jordbrukspolitiken REG (2013) 1306 om övervakning av jordbruksresurser (MARS - Monitoring Agricultural Resources), JRC.D.5 tillhandahåller GD AGRI aktuell, oberoende och högkvalitativ information om grödornas tillstånd och utveckling, inklusive kvantitativa prognoser för avkastning och produktion inom jordbruket i EU och grannländerna. Denna information används av GD AGRI för att trygga livsmedelsförsörjningen och för beslutsfattande på jordbruksmarknaderna.De operativa tjänsterna stödjer driften och vidareutvecklingen av MARS-systemet för avkastningsprognoser (MCYFS) som är av centrala betydelse för JRC:s verksamheter för övervakning av grödor.För den aktuella upphandlingen uppdelas de operativa tjänsterna för MARS-systemet för avkastningsprognoser (MCYFS) i 3 olika delar.
Tjänster
Planerade upphandlingar med publicering i EUT S
Stängd
Markerad
Inte tillämpligt
Ingen text
7,500,000.00 EUR
77100000
Villkor för deltagande
Milstolpar
27/07/2021 00:00
08/11/2021 00:00
20/09/2021
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Agrometeorologisk information
Målet för del 1 är att förvärva och behandla agrometeorologisk data för input och användning i MARS-systemet. De meteorologiska datakällor som ska förvärvas och behandlas är i huvudsak 2: Observerade väderdata från meteorologiska stationer i Europa, och modellerade väderdata som tagits fram vid Europacentret för medellånga väderprognoser (European Centre for Medium-range Weather Forecasts - ECMWF) vid olika ledtider. Databehandling omfattar kvalitetskontroll, rumslig och tidsmässig aggregering och inmatning i nästintill realtid i MARS-systemet.
Del 2
Satellitdata
Del 2 stödjer fjärranalysinfrastrukturen för MARS-systemet för avkastningsprognoser för olika regioner i världen, inbegripet en global täckning för vissa produkter. Tjänsten omfattar datainsamling, förbehandling och databeräkning av framställda produkter för fjärranalyssatelliterna METOP-AVHRR, och Copernicusprodukter.
Del 3
Agronomiska uppgifter från grödmodeller
Tjänsterna inom ramen för denna del inbegriper i nästintill realtidsbehandling av tillväxtmodeller för grödor i Europa och andra regioner i världen baserat på observerade och/eller simulerade väderdata för specifika målgrödor. Med modellens resultat görs en statistisk analys för att förutsäga avkastningen. Inspektion och presentation av JRC:s MARS-databas och lager som innehåller agrometeorologiska, agronomiska och andra relaterade data, genom särskilda verktyg och tjänster, såsom JRC MARS Viewer, och spridning av data och information genom skräddarsydda plattformar, såsom JRC MARS Explorer, är en väsentlig del av denna del 3.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2021/S 143-379167
Förhandsmeddelande
27/07/2021 00:00
Relaterade upphandlingar
Upphandlingens referensnummer Rubrik Meddelandetyp
JRC/IPR/2021/OP/1920
Operativt stöd till verksamheterna för övervakning av grödor och avkastningsprog...
Meddelande om upphandling