Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Upprustning, renovering, anläggning och underhåll av system och nät för vattenfö...
Upphandlande myndighet:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Publiceringsdatum i TED:
30/07/2021
Slutdatum:
23/07/2022
Status:
Öppna
Information
JRC/IPR/2021/OP/1656-PIN
Upprustning, renovering, anläggning och underhåll av system och nät för vattenförsörjning vid JRC:s anläggning i Ispra
JRC-Ispra har ett omfattande vatten- och avloppsnät, ett fjärrvärmesystem och andra tillhörande anläggningar (vattenrening, filtrering, tekniska utrymmen m.m.). Vissa vatten- och avloppsledningar är ganska gamla och kräver kontinuerligt renoverings- och/eller underhållsarbete. För det mesta förnyas ledningar helt och hållet genom att hela ledningen ersätts med en ny. Dessa ledningar installeras i allmänhet under jord eller i tekniska tunnlar, och är ganska långa. Dessutom leder uppförandet av nya byggnader och strukturer, liksom EG:s vilja att öka användningen av miljövänliga material och minska anläggningens koldioxidavtryck, till ett växande behov av att ersätta befintliga ledningar för att anpassa dem till nya krav i fråga om kapacitet och miljöhänsyn.Syftet med kontraktet kommer huvudsakligen att vara att utföra anläggnings- och renoveringsarbeten avseende vatten- och avloppsnätet.
Bygg- och anläggningskontrakt
Planerade upphandlingar med publicering i EUT S
Öppna
Markerad
Ingen text
Ingen text
4225000.00 EUR
4225000.00 EUR
45231300
ITC41
Additional CPV Supplementary CPV
50500000
71300000
45232000
44160000
44600000
90400000
45231300
45247000
44130000
Villkor för deltagande
Milstolpar
30/07/2021 00:00
23/07/2022 00:00
23/09/2021
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2021/S 146-384547
Förhandsmeddelande
30/07/2021 00:00