Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Uppdaterad inventering och bedömning av politiska instrument för markskydd i EU-...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publiceringsdatum i TED:
20/06/2015
Sista anbudsdag:
17/08/2015
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
ENV.B.1/SER/2015/0022.
Uppdaterad inventering och bedömning av politiska instrument för markskydd i EU-medlemsstater
Den allmänna syftet med kontraktet är att tillhandahålla en uppdaterad och detaljerad bild av politik och åtgärder på EU- och medlemsstatsnivå samt – om tillämpligt – på regional nivå, som bidrar (direkt eller indirekt) till markskydd. Denna ska styrkas av relevanta bevis och kvantifieras i högsta möjliga grad. Resultaten ska utgöra ett stöd till referensscenariet för eventuella vidare förslag för åtgärder på EU-nivå, och helt och hållet beakta proportionalitets- och subsidiaritetsprinciperna.Denna bedömning ska bygga på en betydande bakgrund av information som samlats i sammanhanget utarbetande och vidare genomförande av den temainriktade strategin för markskydd, såväl som på vidare studier och bedömningar som utförts i sammanhanget EU-politik (GJP, ramdirektivet om vatten etc.).Kontraktet ska fokuseras på åtgärder och rättsliga instrument som är inriktade på de huvudsakliga markhot (erosion, minskning av mängden organiskt material, förorening, hårdgörning, förlust av markens biologiska mångfald, saltanrikning, markkompaktering och jordskred) och markfunktioner som fastställts i den temainriktade strategin för markskydd.De specifika målsättningarna är följande:1) Att utföra en inventering av markrelevant politik och lagstiftning om markskydd på EU-nivå och i de 28 medlemsstaterna och dess regioner i tillämpliga fall. Denna inventering ska även fastställa relevanta icke-bindande instrument, åtgärder och mål (t.ex. nationell markstrategi). Den ska omfatta införd politik men även planerad sådan.2) Att samla in information om bedömning av effektiviteten av marklagstiftning och åtgärder för markskydd på medlemsstatsnivå (inbegripet dess regioner) och EU-nivå om markens skick.3) Att på basis av detta utföra en analys som täcker flera politikområden och som fastställer effektiviteten och bristerna hos EU-politik och nationell lagstiftning vad gäller hantering av markhot och markfunktioner, och att stimulera en diskussion med experter från medlemsstater och intressenter om resultaten från inventeringen.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
20/06/2015 00:00
Ingen text
17/08/2015 16:00
31/08/2015 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2015/S 118-212395
Meddelande om upphandling
20/06/2015 00:00