Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Leverans av datorbaserade prov i EU:s personalrekryteringsförfarande
Upphandlande myndighet:
European Personnel Selection Office (EPSO)
Publiceringsdatum i TED:
17/01/2022
Sista anbudsdag:
05/09/2022
Status:
Stängd
Information
EPSO/2021/RP/0001
Leverans av datorbaserade prov i EU:s personalrekryteringsförfarande
Epso önskar leverera datorbaserade test till sökande i EU:s personalrekryteringsförfarande, och fokus kommer att ligga på leverans på distans i alla skeden av urvalsprocessen.
Tjänster
Begränsad
Stängd
Markerad
Alla delar
2
Ramavtal
79635000
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
17/01/2022 00:00
05/09/2022 15:00
25/02/2022 17:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Leverans av datorbaserade prov på distans (datorbaserade prov med flervals- och essäfrågor)
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Del 2
Leverans av muntliga tester på distans för bedömningscentrum
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2022/S 011-022587
Meddelande om upphandling
17/01/2022 00:00