Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Multipelt blandat ramavtal för implementeringen av den gröna rådgivningstjänsten...
Upphandlande myndighet:
European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA)
Publiceringsdatum i TED:
18/03/2022
Sista anbudsdag:
13/05/2022
Status:
Stängd
Information
CINEA/2021/OP/0010
Multipelt blandat ramavtal för implementeringen av den gröna rådgivningstjänsten för stöd till hållbara investeringar (GREEN ASSIST)
Green Assist inrättas för att hjälpa till att göra traditionella investeringar grönare och utveckla investeringar i gröna energieffektiviseringsprojekt (DEEP Green, Debt for Energy Efficiency Projects). Syftet är att anförtro förvaltningen av en expertgrupp och begäran om rådgivande stöd.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Alla delar
2
Ramavtal
30,000,000.00 EUR
71356200
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
18/03/2022 00:00
13/05/2022 15:00
16/05/2022 10:30
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Rådgivningsstöd för hållbara investeringar
Enskilt ramavtal för utformning, utarbetande och genomförande av de verktyg, förfaranden och processer som erfordras för driften av en expertgrupp inom ramen för GREEN ASSIST.
Del 2
Kapacitetsuppbyggnad och marknadsutveckling
Multipelt ramavtal med förnyad anbudsinfordran för tillhandahållande av rådgivningstjänster med anknytning till kapacitetsuppbyggnad, marknadsutveckling och rådgivningsstöd till investeringar.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2022/S 091-249186
Rättelse
11/05/2022 00:00
2022/S 075-197222
Rättelse
15/04/2022 00:00
2022/S 055-139629
Meddelande om upphandling
18/03/2022 00:00
Relaterade upphandlingar
Upphandlingens referensnummer Rubrik Meddelandetyp
CINEA/2021/OP/0010-PIN
Genomförande av den gröna rådgivningstjänsten för stöd till hållbara investering...
Förhandsmeddelande