Uppgifter om anbudsinfordringar

Please note the new closing date is 04/09/2015 at 16:00 and the new opening date is 15/09/2015 at 10:30. This will also be published on 20/08/2015 in OJ No S 160
Rubrik:
Undersökning av en utvidgning av NER300-systemet
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publiceringsdatum i TED:
26/06/2015
Sista anbudsdag:
04/09/2015
Status:
Stängd
Information
CLIMA.C.1/SER/2015/0013.
Undersökning av en utvidgning av NER300-systemet
NER300-programmet är ett av de största finansieringssystemen för demonstration av koldioxidsnål teknik i kommersiell skala och bidrar till genomförande av ett antal av EU:s åtgärder och strategier på energi- och klimatområdet.Europeiska rådet bad i sina slutsatser om ramen för klimat- och energipolitik fram till 2030 att ”det befintliga NER300-instrumentet ska förnyas, inklusive för avskiljning och lagring av koldioxid och förnybara energikällor och utvidgas till att omfatta koldioxidsnål innovation inom industrisektorer och den ursprungliga tilldelningen höjas till 400 000 000 utsläppsrätter (NER400).”Denna upphandling har två mål. Uppdragstagaren ska å ena sidan analysera hur modaliteter för NER300-beslutet har fungerat. Uppdragstagaren ska å andra sidan jämföra med alternativ där det är möjligt, föreslå uppdateringar av kraven vid behov, komplettera dem så att de följer Europeiska rådets anvisningar och dra slutsatser om den bästa strategin i beslutet om det utvidgade NER300 och tillhörande handlingar. Detta kommer även att inbegripa särskilda uppgifter för industridelen av det utvidgade NER300-programmet.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
26/06/2015 00:00
Ingen text
13/08/2015 16:30
14/08/2015 00:00
04/09/2015 23:59
15/09/2015 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2015/S 160-293152 Rättelse 20/08/2015 00:00
2015/S 121-219786 Meddelande om upphandling 26/06/2015 00:00