Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Genomförande av den gröna rådgivningstjänsten för stöd till hållbara investering...
Upphandlande myndighet:
European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA)
Publiceringsdatum i TED:
24/12/2021
Slutdatum:
18/03/2022
Status:
Stängd
Information
CINEA/2021/OP/0010-PIN
Genomförande av den gröna rådgivningstjänsten för stöd till hållbara investeringar (“GREEN ASSIST”)
GREEN ASSIST kan omfatta följande typer av tjänster som organiseras i två delar:1) Utformning, utveckling och genomförande av verktyg, förfaranden och processer för drift av en expertgrupp inom ramen för GREEN ASSIST. Detta inbegriper genomförande, drift och ledning av en expertgrupp, hantering och behandling av önskemål om rådgivningsstöd från privata eller offentliga mottagare, som av den upphandlande myndigheten och ledningen samlas in och överförs till uppdragstagaren, och med ledning, genomförande och samordning av tillhandahållandet av tillhörande stödtjänster.2) Tillhandahållande av särskilda stödtjänster för GREEN ASSIST, såsom stöd till förstärkning av organisationers kapacitet och investeringsberedskap, miljömässig och/eller social hållbarhet, struktur- och konsekvensbedömningar, upphandling, förenlighet med reglerna för statligt stöd, marknadsutveckling och andra analytiska undersökningar, kommunikation och aktiviteter för att öka medvetenheten.
Tjänster
Planerade upphandlingar med publicering i EUT S
Stängd
Markerad
Inte tillämpligt
Ingen text
30,000,000.00 EUR
71356200
Villkor för deltagande
Milstolpar
24/12/2021 00:00
18/03/2022 04:10
01/02/2022
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Enskilt ramavtal för utformning, utarbetande och genomförande av de verktyg, förfaranden och processer som erfordras för drift av en expertgrupp inom ramen för GREEN ASSIST
Del 1 kommer att genomföras genom ett enda ramavtal och genom successiva förfrågningar om tjänster och specifika kontrakt. Den kommer att genomföras i två steg, en projekteringsetapp och en genomförandeetapp, vilka kan löpa parallellt för vissa uppgifter.
Del 2
Multipelt ramavtal med förnyad anbudsinfordran för tillhandahållande av rådgivning från tjänsteleverantörer med anknytning till kapacitetsuppbyggnad, marknadsutveckling, investeringsrådgivning
Del 2 kommer att genomföras genom ett multipelt ramavtal med förnyad anbudsinfordran. Vid undertecknandet av ramavtalet kan det föreligga att de specifika tjänster som ska tillhandahållas ej är kända i detalj. Därför kommer anbudet att tillhandahålla belysande exempel på den typ av tjänster som förväntas inom ramen för del 2. CINEA kommer att tillhandahålla en detaljerad beskrivning av målen, omfattningen av förfrågningar och verksamheter som ska utföras vid utarbetande av specifika begäranden om tjänster på vilkas grundval intresserade uppdragstagare kommer att inbjudas att lämna anbud.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2022/S 005-005353
Rättelse
07/01/2022 00:00
2021/S 250-658586
Förhandsmeddelande
24/12/2021 00:00
Relaterade upphandlingar
Upphandlingens referensnummer Rubrik Meddelandetyp
CINEA/2021/OP/0010
Multipelt blandat ramavtal för implementeringen av den gröna rådgivningstjänsten...
Meddelande om upphandling