Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tillhandahållande av fartygs- och företagsuppgifter till databasen Equasis
Upphandlande myndighet:
European Maritime Safety Agency
Publiceringsdatum i TED:
11/10/2021
Sista anbudsdag:
10/11/2021
Status:
Stängd
Information
EMSA/OP/23/2021
Tillhandahållande av fartygs- och företagsuppgifter till databasen Equasis
Kontraktet avser tillhandahållande av regelbundna uppdateringar av fartygsinformation och företagsrelaterad information i elektroniskt format för icke-kommersiell användning. Mer information finns tillgänglig i de publicerade upphandlingsdokumenten.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Alla delar
2
Ramavtal
995,000.00 EUR
72300000
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
11/10/2021 00:00
10/11/2021 16:00
12/11/2021 10:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Tillhandahållande av fartygs- och företagsdata till databasen Equasis – del 1 Fartygsdata
Syftet med de data som upphandlas för del 1 är alla havsgående handelsfartyg och fiskefartyg med automatisk framdrivning, som har ett IMO-nummer i enlighet med IMO:s obligatoriska och frivilliga numreringssystem.
Del 2
Tillhandahållande av fartygs- och företagsdata till databasen Equasis – del 2 Företagsdata
Föremålet för de data som upphandlas för del 2 är samtliga företag som har något samband (t ex fartygs- eller ISM-chefer, ägare etc.) med de fartyg som omfattas av del 1.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2021/S 197-512506
Meddelande om upphandling
11/10/2021 00:00