Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Drift av sekretariatet för EU:s initiativ för kol-, torv- och oljeskifferregione...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Energy (ENER)
Publiceringsdatum i TED:
04/10/2021
Slutdatum:
06/12/2021
Status:
Stängd
Information
ENER/2021/OP/0016-PIN
Drift av sekretariatet för EU:s initiativ för kol-, torv- och oljeskifferregioner i omvandling
Föremålet för denna anbudsinfordran är ”Drift av sekretariatet för EU:s initiativ for kol-, torv- och oljeskifferregioner i omvandling”.Det övergripande målet för verksamheten är att hjälpa EU:s kol-, torv- och oljeskifferregioner att förbereda, planera och genomföra en snabb övergång från kol-, torv- och oljeskiffer, minska koldioxidutsläppen, diversifiera sina lokala ekonomier samt att inte lämna någon på efterkälken. Kol-, torv- och oljeskifferregioner i hela EU, som har förlitat sig på fasta fossila bränslen i årtionden, måste stödjas och ledsagas. Detta kommer att säkerställa att de verkligen medverkar i omvandlingen och på ett meningsfullt sätt kan bidra till den riktning som övergången kommer att ta i respektive region. Inom ramen för detta kontrakt kommer verksamheten att omfatta alla EU-regioner med pågående aktivitet inom utvinning och energianvändning av fasta fossila bränslen, inbegripet kol, torv och oljeskiffer.
Tjänster
Planerade upphandlingar med publicering i EUT S
Stängd
Markerad
Ingen text
Ingen text
4,000,000.00 EUR
4,000,000.00 EUR
73300000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79421000
73300000
09242100
Villkor för deltagande
Milstolpar
04/10/2021 00:00
06/12/2021 00:00
15/10/2021
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2021/S 192-498590
Förhandsmeddelande
04/10/2021 00:00
Relaterade upphandlingar
Upphandlingens referensnummer Rubrik Meddelandetyp
ENER/2021/OP/0016
Drift av sekretariatet för EU:s initiativ för kol-, torv- och oljeskifferregione...
Meddelande om upphandling