Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Projekt Horisont Europa: Mikrotextur på start- och landningsbanor
Upphandlande myndighet:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Publiceringsdatum i TED:
08/10/2021
Sista anbudsdag:
18/01/2022
Status:
Stängd
Information
EASA.2021.HVP.26
Projekt Horisont Europa: Mikrotextur på start- och landningsbanor
Enligt Easas årliga säkerhetsöversyn 2021 är avvikelser från start- och landningsbanor ett av de främsta säkerhetsriskområdena för kommersiell lufttransport, affärsflyg och icke-kommersiell verksamhet med komplexa motordrivna luftfartyg. Det finns för närvarande en tendens att flygplan glider av våta start- och landningsbanor där den uppnådda bromsförmågan var sämre än vad som anges i CS 25.109. Resultatet av forskningsprojektet kommer att göra det möjligt för Easa att:— inleda regleringsåtgärder för att revidera förordning (EU) nr 139/2014 vad gäller flygplatser i syfte att fastställa tröskelvärden för mikrotextur, under vilka en landningsbana ska betraktas som hal vid våta förhållanden och underhållsåtgärder krävas— fastställa tydliga kriterier för utarbetandet av ett trendövervakningsprogram för start- och landningsbanors yta— granskning av certifieringsspecifikationerna för anläggning av start- och landningsbanors yta.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
1,500,000.00 EUR
1,500,000.00 EUR
73000000
DEA23
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
08/10/2021 00:00
18/01/2022 11:00
19/01/2022 11:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2021/S 196-506976
Meddelande om upphandling
08/10/2021 00:00