Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Europeisk undersökning om utbildning och lärande: Utveckling och datainsamling
Upphandlande myndighet:
European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop)
Publiceringsdatum i TED:
13/10/2021
Sista anbudsdag:
15/11/2021
Status:
Stängd
Information
AO/DSL/JVLOO-KPOUL/ETLS/011/21
Europeisk undersökning om utbildning och lärande: Utveckling och datainsamling
Denna anbudsinfordran erfordras för anskaffning av tjänster för att utveckla, testa, organisera och genomföra en europeisk undersökning om utbildning och lärande (ETLS). ETLS kommer att öka Cedefops och den bredare forskarvärldens förståelse av de faktorer och kontextuella villkor som påverkar utbildning, lärande på arbetsplatsen och andra former av arbetsrelaterat lärande bland vuxna i med avlönat arbete från alla EU-medlemsstater samt Norge och Island.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
http://www.cedefop.europa.eu
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
1,600,000.00 EUR
79300000
EL522
Villkor för deltagande
Se upphandlingsdokumenten för mer information.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
13/10/2021 00:00
15/11/2021 15:59
16/11/2021 11:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2021/S 199-517886
Meddelande om upphandling
13/10/2021 00:00