Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Ramavtal för tillhandahållande av affärsrådgivning och expertis med anknytning t...
Upphandlande myndighet:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Publiceringsdatum i TED:
14/10/2021
Sista anbudsdag:
29/11/2021
Status:
Stängd
Information
Frontex/2021/OP/597/AH
Ramavtal för tillhandahållande av affärsrådgivning och expertis med anknytning till Eurosur
Kontraktet avser tillhandahållande av affärsrådgivning och expertis med anknytning till Eurosur, enligt beskrivningen i förfrågningsunderlaget (bilaga II).
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
6,000,000.00 EUR
6,000,000.00 EUR
79000000
PL911
Villkor för deltagande
Krav: Anbudsgivaren ska styrka behörighet att genomföra kontraktet enligt nationell lagstiftning.Bevis som krävs: Kopia av en officiell handling (företagsregister, officiell tidning etc) som bekräftar att anbudsgivaren redan är etablerad som erkänd juridisk person och är inskriven i ett relevant yrkes- eller handelsregister.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
14/10/2021 00:00
29/11/2021 16:00
30/11/2021 11:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2021/S 218-572786
Rättelse
10/11/2021 00:00
2021/S 200-520700
Meddelande om upphandling
14/10/2021 00:00