Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Ramavtal för tjänster avseende granskning av kartläggning inom ramen för Coperni...
Upphandlande myndighet:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Publiceringsdatum i TED:
15/07/2015
Sista anbudsdag:
03/09/2015
Status:
Stängd
Information
JRC/IPR/2015/G.2/0004/OC.
Ramavtal för tjänster avseende granskning av kartläggning inom ramen för Copernicus katastrofhanteringstjänst
Copernicus katastrofhanteringstjänst, som fortsättning på Copernicus inledande driftsfas, är avsedd som en driftstjänst för de behöriga användare som är verksamma inom området krishantering i EU:s medlemsstater, den europeiska civilskyddsmekanismen, kommissionens generaldirektorat (GD) och de deltagande genomförandeorganen samt organisationer för internationellt humanitärt bistånd.Katastrofhanteringstjänstens huvudsakliga karaktär grundar sig på tillhandahållandet, vid den behöriga användarens aktivering, av läglig och precis information från sensordata från satellit- eller flygbilder under samtliga faser av katastrofhanteringscykeln. Den information som genereras av tjänsten kan användas i den form som den levereras i av uppdragstagaren (t.ex. som utdata i form av digitala eller tryckta kartor) eller vidare i kombination med andra datakällor (t.ex. i form av digitala funktionsuppsättningar i ett geografiskt informationssystem [GIS]) till stöd för analys och beslutsprocesser genomförda av ledare för katastrofinsatser.Genomförandet av Copernicus katastrofhanteringstjänst omfattar 4 olika moduler, enligt följande:1. Snabb kartläggning inom ramen för katastrofhanteringstjänsten:Snabbt tillhandahållande på begäran av geospatial information till stöd för katastrofhanteringsverksamhet omedelbart efter en katastrof.2. Kartläggning av risker och återhämtning inom ramen för katastrofhanteringstjänsten:Tillhandahållande på begäran av geospatial information till stöd för verksamheter avseende katastrofhantering under de faser av katastrofhanteringscykeln som saknar anknytning till det omedelbara ingripandet. Tillhandahållandet av information avser i synnerhet förebyggande-, beredskaps- och återuppbyggnadsfaserna.3. Granskningen av kartläggning inom ramen för katastrofhanteringstjänsten:Kontroll av ett urval av tjänsteresultat som lagts fram genom snabb kartläggning inom ramen för Copernicus katastrofhanteringstjänst eller kartläggning av risker och återhämtning inom ramen för Copernicus katastrofhanteringstjänst, vilket inbegriper extern kvalitetskontroll, validering av tematiskt informationsinnehåll och jämförelse med alternativa informationskällor med anknytning till katastrofsammanhanget.4. Tidig varning inom ramen för katastrofhanteringstjänsten:Den första byggstenen är det europeiska varningssystemet för översvämningar som ger mervärdesinformation till de nationella hydrologiska myndigheterna och tillhandahåller en unik översikt över den aktuella och prognostiserade översvämningssituationen.Denna anbudsinfordran avser modul 3, granskning av kartläggning inom ramen för katastrofhanteringstjänsten.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
15/07/2015 00:00
03/09/2015 23:59
03/09/2015 23:59
07/09/2015 14:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2015/S 134-246629
Meddelande om upphandling
15/07/2015 00:00