Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Utbildning i ledarskap och förvaltning
Upphandlande myndighet:
European Investment Bank (EIB)
Publiceringsdatum i TED:
29/11/2021
Sista anbudsdag:
31/01/2022
Status:
Stängd
Information
CFT-1643
Utbildning i ledarskap och förvaltning
Föremålet för denna anbudsinfordran är att teckna multipla ramavtal (i kaskadform) för tillhandahållande av erfarenhet av utbildning i ledarskap och förvaltning till EIB:s anställda. Dessa erfarenheter kommer att bygga på en ny ledarskapsmodell, som nyligen har godkänts av EIB:s ledning på hög nivå. De kommer därför att ersätta de nuvarande programmen. De efterfrågade tjänsterna är uppdelade i följande 3 delar:– Del 1: grundläggande utbildning i ledarskap och förvaltning.– Del 2: avancerad utbildning i ledarskap och förvaltning.– Del 3: ledarskapsutbildning på högre nivå.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
En eller flera delar
3
Ramavtal
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
5000000.00 EUR
80500000
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
29/11/2021 00:00
31/01/2022 15:00
01/02/2022 15:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Grundläggande utbildning i ledarskap och förvaltning
Programmet ”Grunderna för ledarskap och förvaltning”: de tjänster som tillhandahålls inom ramen för detta utbildningsprogram syftar till att utveckla kompetens i att leda andra människor samt övergången från en specialistroll till att vara en gruppledare.
Del 2
Avancerad utbildning i ledarskap och förvaltning
Avancerad utbildning i ledarskap och förvaltning: de tjänster som tillhandahålls inom ramen för denna del omfattar utbildning, som hjälper chefer att bli ledare.
Del 3
Ledarskapsutbildning på högre nivå
Ledarskapsutbildning på högre nivå: de tjänster som tillhandahålls inom ramen för denna del omfattar utbildning som syftar till att utveckla kompetens avseende ledarskapssystem och komplexitet, strategi och vision samt ledarskapsövergång.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2021/S 250-658610
Rättelse
24/12/2021 00:00
2021/S 231-607498
Meddelande om upphandling
29/11/2021 00:00