Uppgifter om anbudsinfordringar

The deadline for submission of tenders has been postponed until 24/01/2022. Please consult the revised instructions to tenderers for the revised procurement timetable.
Rubrik:
Europeisk garanti för förnybar energi (EGRE) – stöd till programhantering
Upphandlande myndighet:
European Investment Bank (EIB)
Publiceringsdatum i TED:
12/11/2021
Sista anbudsdag:
24/01/2022
Status:
Stängd
Information
AA-010604
Europeisk garanti för förnybar energi (EGRE) – stöd till programhantering
Det övergripande syftet med EGRE:s tekniska stödprogram är att stödja offentliga myndigheter i två SSA-pilotländer vid genomförandet av ny kapacitet för produktion av förnybar energi genom identifiering, urval, förberedelse, upphandling, förhandling och genomförande av nätanslutna allmännyttiga integrerade projekt, i enlighet med internationell bästa praxis och på ett sätt som den upphandlande myndigheten kan återskapa för andra SSA-marknader.De utvalda programledarna för tekniskt stöd ska utföra den dagliga hanteringen av programmet för tekniskt stöd, inbegripet utarbetande av förfrågningsunderlaget för upphandling av ytterligare särskilda rådgivningstjänster, kontroll av tjänsteleverantörernas resultat, fullföljande av rapporteringskrav och förvaltning av de ytterligare transaktionsrådgivningstjänster som ska erbjudas inom ramen för programmet.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
1373800.00 EUR
71356200
Milstolpar
12/11/2021 00:00
24/01/2022 23:59
25/01/2022 00:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Ledande programchef (referenskod: AA-010604-001)
Se upphandlingsdokumenten som finns tillgängliga på internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Del 2
Biträdande programchef (referenskod: AA-010604-002)
Se upphandlingsdokumenten som finns tillgängliga på internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2021/S 250-658608
Rättelse
24/12/2021 00:00
2021/S 220-575638
Meddelande om upphandling
12/11/2021 00:00