Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tillhandahållande av tjänster inom området kundkännedom (Know Your Customer - KY...
Upphandlande myndighet:
European Investment Fund
Publiceringsdatum i TED:
23/11/2021
Sista anbudsdag:
17/12/2021
Status:
Stängd
Information
2021-FOBS-COMP-002
Tillhandahållande av tjänster inom området kundkännedom (Know Your Customer - KYC) och efterlevnad
Europeiska investeringsfonden (EIF) inleder detta upphandlingsförfarande i väntan på ökade volymer och motsvarande fluktuationer i KYC-relaterade uppgifter som ska hanteras i samband med kommande och återkommande periodiska granskningar av KYC och andra åtgärdsplaner med normalt ambitiösa tidsfrister. Generellt sett kommer del 1 att inbegripa en rad olika KYC- och efterlevnadsrelaterade uppgifter samt efterlevnad av skatteregler, men huvudsakligen säkerställa att KYC-dokumentationen för EIF:s motparter är fullständig och uppdaterad. Inom ramen för del 2 erfordras tillhandahållande av specialistrådgivning för att bistå EIF:s KYC-grupp med antingen ad hoc-regleringsfrågor eller andra frågor inom området efterlevnad eller för strategiskt stöd till vidareutveckling av EIF:s KYC-funktion i enlighet med bästa marknadspraxis. Chefen för EIF:s KYC och, i tillämpliga fall, chefen för transaktionsenhet för efterlevnad, kommer att övervaka de tjänsteleverantörer som tilldelas ett ramavtal.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
3664000.00 EUR
66100000
Milstolpar
23/11/2021 00:00
17/12/2021 23:59
20/12/2021 14:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Upphandling av specialiserade tjänster för att bistå EIF:s enhet för KYC/EIF:s transaktionsenhet för efterlevnad, med utförande av återkommande KYC-uppgifter och andra efterlevnadsrelaterade uppgifter som tilldelats de 1 LOD och...
Upphandling av specialiserade tjänster för att bistå EIF:s enhet för KYC/EIF:s transaktionsenhet för efterlevnad, med utförande av återkommande KYC-uppgifter och andra uppgifter med anknytning till efterlevnad (inklusive skatteefterlevnad) som tilldelats 1 försvarslinje (line of defence - LOD) och/eller 2 LOD. Mer information finns i avsnitten 4.1 och 4.2 i förfrågningsunderlaget.
Del 2
Upphandling av specialiserade tjänster för rådgivning till EIF:s enhet för KYC/EIF:s transaktionsenhet för efterlevnad, avseende relevant regleringsmässig och annan utveckling, samt bästa marknadspraxis avseende AML-KYC
Upphandling av specialiserade tjänster för att ge EIF:s enhet för KYC/EIF:s transaktionsenhet för efterlevnad, avseende relevant regleringsmässig och annan utveckling, samt bästa marknadspraxis avseende AML-KYC. Mer information finns i avsnitten 4.1 och 4.2 i förfrågningsunderlaget.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2021/S 227-596334
Meddelande om upphandling
23/11/2021 00:00