Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Politik för resurseffektivitet avseende begränsning av klimatförändringar som är...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publiceringsdatum i TED:
09/06/2012
Sista anbudsdag:
20/07/2012
Status:
Stängd
Information
CLIMA.A.4/ETU/2012/0016
Politik för resurseffektivitet avseende begränsning av klimatförändringar som är relaterade till markanvändning.
Målet med undersökningen är att rekommendera ett politiskt ramverk som är anpassat för optimering av minskning av utsläpp av växthusgaser som är relaterat till markanvändning, och att samtidigt maximera avlägsnandet av koldioxid, genom främjande av 4 större minskningsalternativ på ett sammanhängande och konsekvent sätt, samtidigt som negativa spridningseffekter förebyggs. Dessa 4 alternativ medför markanvändning för produktion av biomassa för ersättning av fossil energi, ersättning av material/produkter med anknytning till avverkade träprodukter och andra biomaterial/biokemikalier, och att använda marken på ett sätt som ökar de totala förråden av markbundet kol i jord, biomassa som lever ovan och under jord, och i strö/dött organiskt material. Effektivt genomförande av det politiska ramverket ska planeras för att äga rum under perioden fram till 2030.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
09/06/2012 00:00
Ingen text
12/07/2012 23:59
13/07/2012 00:00
20/07/2012 23:59
31/07/2012 00:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2012/S 109-180454 Meddelande om upphandling 09/06/2012 00:00