Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Ramavtal COM 2015
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG International Cooperation and Development (DEVCO)
Publiceringsdatum i TED:
19/08/2015
Sista anbudsdag:
26/10/2015
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
EuropeAid/137211/DH/SER/Multi.
Ramavtal COM 2015
Multipelt ramavtal för kontrakt på kort sikt för utvärdering, kommunikation och anordnande av evenemang inom området utvecklingssamarbete. Detta ramavtal kommer att ingås med flera ekonomiska aktörer för 2 år, förnybart 1 gång för högst 2 år.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
19/08/2015 00:00
Ingen text
19/10/2015 23:59
Ingen text
26/10/2015 23:59
04/11/2015 14:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1 Utvärdering Utvärderingar av geografiska (regioner/länder) samarbetsstrategier och samarbetsprogram; tematiska utvärderingar som spänner över flera länder; utvärderingar av utvalda politiska frågor och biståndsmetoder, i synnerhet åtgärder avseende budgetstöd. Stöd till spridning av resultaten: lärdomar som dragits och utvärderingsrekommendationer, stöd för utveckling av lämpliga metodologiska tillvägagångssätt och verktyg för utvärdering.Utvärderingarna kommer att täcka EU-strategier över hela världen och kommer att kräva god kunskap om EU-metoder för utvärderingar och OECD:s biståndskommittés tillvägagångssätt för utvärdering av åtgärder avseende budgetstöd. Båda finns online och är tillgängliga på: http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-approach-and-methodology_en
Del 2 Kommunikationsutrustning Denna del omfattar kommunikationsverksamheter, särskilt offentliga informationskampanjer, tjänster avseende sociala medier, utveckling av nya eller befintliga webbplatser och databaser och strategier för kommunikation och synlighet. Dessa verksamheter kan äga rum i länder som gynnas av internationellt samarbete eller externt bistånd.
Del 3 Anordnande av evenemang Detta gäller logistisk organisation av evenemang, som kan äga rum inom eller utanför Europeiska unionen. Dessa evenemang anordnas huvudsakligen i samband med genomförandet av internationellt samarbete eller externt bistånd och kan komma att erfordra följande tjänster: transport av deltagare, reservation av hotell och konferensrum, tolkar, catering, offentlig informationsverksamhet etc.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2015/S 198-358450 Rättelse 13/10/2015 00:00
2015/S 159-291592 Meddelande om upphandling 19/08/2015 00:00