Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tillhandahållande av statistiktjänster med anknytning till ”SNA-uppdateringen”
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG EUROSTAT
Publiceringsdatum i TED:
14/01/2022
Sista anbudsdag:
06/04/2022
Status:
Stängd
Information
ESTAT/LUX/2021/OP/0019
Tillhandahållande av statistiktjänster med anknytning till ”SNA-uppdateringen”
Uppdragstagaren ska stötta ESTAT i metodarbetet för forskningsagendan gällande SNA. I detta syfte ska uppdragstagaren utföra kritiska analyser av metodarbete, sammanställa metoddokument, förbereda, analysera svar (inbegripet återkoppling från globala konsultationer och resultat från de nationella statistikmyndigheternas test/experimentberäkningar) och dra slutsatser från ad hoc-frågeformulär samt tillhandahålla övrig teknisk support. Uppdragstagaren kommer att delta i tekniska möten som anordnas av ESTAT tillsammans med europeiska nationella statistikmyndigheter och andra intressenter (arbetsgruppen för nationalräkenskaper –NAWG) och lägga fram dokument med avseende på att få återkoppling.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
197000.00 EUR
197000.00 EUR
79330000
LU000
Additional CPV Supplementary CPV
79330000
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
14/01/2022 00:00
06/04/2022 16:00
08/04/2022 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2022/S 010-016743
Meddelande om upphandling
14/01/2022 00:00