Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Stöd till utformning och genomförande av initiativ för crowdsourcing för intress...
Upphandlande myndighet:
European Food Safety Authority (EFSA)
Publiceringsdatum i TED:
01/12/2021
Sista anbudsdag:
03/03/2022
Status:
Stängd
Information
OC/EFSA/AMU/2021/04
Stöd till utformning och genomförande av initiativ för crowdsourcing för intressegemenskaper inom regleringsfrågor
Denna anbudsinfordran inleds som en upphandling mellan myndigheter, under ledning av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (ledande upphandlande myndighet) och syftar till att tillhandahålla de deltagande EU-organen (ECDC och EMA) multipla ramavtal för tillhandahållande av stöd för utformning och genomförande av initiativ avseende crowdsourcing för att engagera medborgare i vetenskapliga strävanden.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Alla delar
2
Ramavtal
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
1,550,000.00 EUR
72314000
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
01/12/2021 00:00
03/03/2022 14:30
04/03/2022 14:30
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Stöd vid planering och/eller ledning av medborgarforskningsprojekt
Syftet med detta upphandlingsförfarande är att välja ut uppdragstagare för multipla ramavtal som ska tillhandahålla stöd för planering och genomförande av medborgarforskningsprojekt.
Del 2
Stöd vid planering och/eller genomförande av hela eller specifika delar av innovationstävlingar
Syftet med detta upphandlingsförfarande är att välja ut uppdragstagare för multipla ramavtal som ska tillhandahålla stöd för planering och genomförande av innovationstävlingar.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2022/S 026-065025
Rättelse
07/02/2022 00:00
2021/S 233-612518
Meddelande om upphandling
01/12/2021 00:00