Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Vatten för medborgarna – stöd till kommissionens politiska verksamhet avseende d...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publiceringsdatum i TED:
21/07/2015
Sista anbudsdag:
15/09/2015
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
ENV.C.2/FRA/2015/0032.
Vatten för medborgarna – stöd till kommissionens politiska verksamhet avseende direktiven om badvatten, dricksvatten och rening av avloppsvatten från tätbebyggelse
Ramavtal ”Vatten till medborgarna” till stöd för genomförandet av direktiven för vattenförvaltningssektorn, inbegripet badvattendirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/7/EG), dricksvattendirektivet (rådets direktiv 98/83/EG) och direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (rådets direktiv 91/271/EEG).Detta inbegriper regelbunden rapportering, fallstudier för att säkerställa tekniskt och vetenskapligt stöd, bedömningar av aspekter avseende genomförande eller politisk granskning, regelbundna möten och, om nödvändigt, överträdelseärenden. De uppgifter som utförs inom ramen för kontraktet ska också bidra till att säkerställa att genomförandet av de 3 direktiven uppfyller målen och introducerar de nya element som beskrivs i genomförandemeddelandet (COM(2012) 95 final) av den 7.3.2012.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
21/07/2015 00:00
Ingen text
15/09/2015 16:00
29/09/2015 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2015/S 138-253767 Meddelande om upphandling 21/07/2015 00:00