Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Genomförbarhetsstudie avseende det europeiska certifikatet för digitala färdighe...
Upphandlande myndighet:
European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ)
Publiceringsdatum i TED:
23/12/2021
Slutdatum:
18/02/2022
Status:
Stängd
Information
JRC/SVQ/2022/OP/0013-PIN
Genomförbarhetsstudie avseende det europeiska certifikatet för digitala färdigheter, som åtgärd 9 i handlingsplanen för digital utbildning (2021-2027)
I handlingsplanen för digital utbildning (2021–2027) föreslås som åtgärd 9 att utarbeta ett europeiskt certifikat för digitala färdigheter (European Digital Skills Certificate - EDSC) som kan erkännas och godtas av regeringar, arbetsgivare och andra intressenter i hela Europa. Detta skulle göra det möjligt för européer att ange nivån på sin digitala kompetens, motsvarande färdighetsnivåerna inom ramverket för digital kompetens. Syftena med undersökningen är följande:— Kartläggning och analys av möjligheterna för utveckling och certifiering av digitala färdigheter i EU.— Identifiering av intressenter för samråd.— Gapanalys (vad efterfrågas när det gäller ett europeiskt certifikat för digitala färdigheter och vad saknas) för att förstå rollen och värdet av ett europeiskt certifikat för digitala färdigheter och hur det skulle kunna stödja erkännandet av digitala färdigheter i Europa.— Validering av det operativa konceptet.— Teknisk genomförbarhet.— Lönsamhetsanalys för olika intressenter.— Begränsningar, risker och utmaningar.— Föreslå en definition av syfte, omfattning och steg för att genomföra ett pilotprojekt av det europeiska certifikatet för digitala färdigheter.
Tjänster
Planerade upphandlingar med publicering i EUT S
Stängd
Markerad
Ingen text
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
300,000.00 EUR
300,000.00 EUR
79314000
ES618
Additional CPV Supplementary CPV
79314000
Villkor för deltagande
Milstolpar
23/12/2021 00:00
18/02/2022 04:12
30/01/2022
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2021/S 249-658458
Förhandsmeddelande
23/12/2021 00:00
Relaterade upphandlingar
Upphandlingens referensnummer Rubrik Meddelandetyp
JRC/SVQ/2022/OP/0013
Genomförbarhetsstudie avseende det europeiska certifikatet för digitala färdighe...
Meddelande om upphandling