Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
FRANET – datainsamlings- och forskningstjänster avseende frågor om grundläggande...
Upphandlande myndighet:
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Publiceringsdatum i TED:
17/01/2022
Sista anbudsdag:
21/02/2022
Status:
Stängd
Information
F-SE-21-T13
FRANET – datainsamlings- och forskningstjänster avseende frågor om grundläggande rättigheter: Del 8 – Grekland och del 27 – Sverige
Föremålet för kontraktet är att tillhandahålla Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) datainsamlings- och forskningstjänster avseende frågor om grundläggande rättigheter på nationell nivå.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Alla delar
2
Offentligt kontrakt
http://fra.europa.eu/en/about-fra/procurement
1,550,000.00 EUR
79315000
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
17/01/2022 00:00
21/02/2022 17:00
23/02/2022 10:30
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 08
FRANET – datainsamlings- och forskningstjänster avseende frågor om grundläggande rättigheter – del 8 – Grekland
Denna anbudsinfordran inleds i syfte att identifiera uppdragstagare som ska tillhandahålla den upphandlande myndigheten forsknings- och analystjänster avseende frågor om grundläggande rättigheter.
Del 27
FRANET – datainsamlings- och forskningstjänster avseende frågor om grundläggande rättigheter — del 27 — Sverige
Denna anbudsinfordran inleds i syfte att identifiera uppdragstagare som ska tillhandahålla den upphandlande myndigheten forsknings- och analystjänster avseende frågor om grundläggande rättigheter.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2022/S 011-022576
Meddelande om upphandling
17/01/2022 00:00