Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Stödmekanism för handlingsplanen för Atlantområdet
Upphandlande myndighet:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Publiceringsdatum i TED:
24/07/2015
Sista anbudsdag:
11/09/2015
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
EASME/EMFF/2015/015.
Stödmekanism för handlingsplanen för Atlantområdet
Easme önskar välja ut en uppdragstagare för driften av den etablerade stödmekanism som ska tillhandahålla vägledning för offentliga och privata organisationer och deras medlemmar, forskningsinstitutioner och universitet, institutionella och privata investerare samt initiativtagare och andra intressenter som önskar lägga fram och/eller utarbeta projekt för genomförande av handlingsplanen.Ett framgångsrikt genomförande av handlingsplanen bygger på ett effektivt samarbete mellan den uppdragstagare som förvaltar stödmekanismen, Europeiska kommissionen, gruppen för strategin för Atlantområdet och Easme. Medan Easme och Europeiska kommissionen ska ha övergripande översyn över de arbetsuppgifter och ansvarsområden som utförs genom stödmekanismen bör densamma drivas på ett självständigt och proaktivt sätt och tillhandahålla oberoende stöd till intressenter inom ramen för genomförandet av handlingsplanen. Stödmekanismen bör även samarbeta med de berörda medlemsstaterna för att säkerställa ett framgångsrikt genomförande av handlingsplanen.Uppdragstagaren ska ta över den befintliga stödmekanismen som kommer att ha varit aktiv från den 31.7.2014 till den 31.1.2016. Närmare uppgifter om övertagandet ges i avsnitt 1.6.Förutom att tillhandahålla stöd till intressenter för genomförandet av handlingsplanen ska uppdragstagaren utföra övervakningsuppgifter och bistå Europeiska kommissionen vid utarbetandet av en halvtidsutvärdering av genomförandet av handlingsplanen före utgången av 2017.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
24/07/2015 00:00
Ingen text
11/09/2015 23:59
21/09/2015 14:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2015/S 141-258950
Meddelande om upphandling
24/07/2015 00:00