Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tekniskt stöd till SAAMBAT-programmet i Kambodja
Upphandlande myndighet:
European Investment Bank (EIB)
Publiceringsdatum i TED:
09/02/2022
Sista anbudsdag:
10/06/2022
Status:
Stängd
Information
AA-010411-001
Tekniskt stöd till SAAMBAT-programmet i Kambodja
SAAMBAT-projektet (Sustainable Assets for Agricultural Markets, Business and Trade – Hållbara tillgångar för jordbruksmarknader, affärs- och handelssektorn) syftar till en hållbar minskning av långsiktig, flerdimensionell fattigdom, sårbarhet och osäker livsmedelsförsörjning till följd av en mer sammankopplad, klimattålig, produktiv, rättvis och diversifierad landsbygdsekonomi.Det primära syftet med detta uppdrag är att stötta initiativtagaren i att utveckla kapacitet inom områden som trafiksäkerhet på landsbygden, miljömässiga och sociala skyddsåtgärder samt motståndskraft mot/anpassning till klimatförändringar för investeringar i väginfrastruktur på landsbygden.
Tjänster
Begränsad
Stängd
Markerad
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
1,250,000.00 EUR
1,250,000.00 EUR
71356200
KH
Milstolpar
09/02/2022 00:00
10/06/2022 23:59
14/03/2022 23:59
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2022/S 028-070243
Meddelande om upphandling
09/02/2022 00:00