Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Multipelt ramavtal för undersökningar inom områdena gemensam jordbrukspolitik, l...
Upphandlande myndighet:
European Committee of the Regions
Publiceringsdatum i TED:
21/01/2022
Sista anbudsdag:
21/02/2022
Status:
Stängd
Information
CDR/2022/B1/1/NAT
Multipelt ramavtal för undersökningar inom områdena gemensam jordbrukspolitik, landsbygdsutveckling, livsmedelsproduktion, hälsa, fiske, havspolitik, konsumentskydd, skogsbruk, civilskydd och turism
Syftet med denna anbudsinfordran är att göra det möjligt för ReK:s avdelningar att förfoga över ett ramavtal för tillhandahållande av tjänster för vetenskapligt, juridiskt, dokumentärt och redaktionellt stöd till ReK:s organ, ledamöter, rapportörer och avdelningar. Denna begäran om tjänster som anförtros externa experter är en av de åtgärder som vidtas för att tillhandahålla ledamöterna bättre tjänster i syfte att stärka och förbättra ReK:s rådgivande arbete inom ramen för lagstiftningsprocessen.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
https://cor.europa.eu/en/about/tenders/Pages/calls-for-tender.aspx
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
400,000.00 EUR
400,000.00 EUR
73210000
BE100
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
21/01/2022 00:00
21/02/2022 17:00
22/02/2022 14:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2022/S 015-031131
Meddelande om upphandling
21/01/2022 00:00