Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tillhandahållande av tjänster med anknytning till inkommande och utgående betaln...
Upphandlande myndighet:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Publiceringsdatum i TED:
28/01/2022
Sista anbudsdag:
04/03/2022
Status:
Stängd
Information
AO/014/21
Tillhandahållande av tjänster med anknytning till inkommande och utgående betalningar samt kortbetalningar och elektroniska betalningar till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet
Detta förfarande syftar till att teckna upp till tre enskilda ramavtal för tillhandahållande av tjänster med anknytning till inkommande betalningar som mottas av myndigheten som en del av de avgifter som åläggs företag; upp till tre enskilda ramavtal för tillhandahållande av tjänster med anknytning till utgående betalningar som utfärdas av myndigheten för att uppfylla dess skyldigheter; och upp till två multipla ramavtal i kaskadform för tillhandahållande av betaltjänster som möjliggör tillgång till och hantering av betalningar genom integrering av elektroniska betalningsmetoder på ett och samma ställe.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
En eller flera delar
3
Ramavtal
18,250,000.00 EUR
66110000
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
28/01/2022 00:00
04/03/2022 13:00
07/03/2022 11:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Tillhandahållande av tjänster med anknytning till inkommande bankbetalningar
Myndighetens verksamhet finansieras helt och hållet genom de avgifter som användarna betalar för registrering av sina varumärken och sin formgivning. Dessa avgifter kan endast betalas i euro eftersom ingen annan valuta är tillåten enligt Europeiska unionens förordning om varumärken. För närvarande samarbetar myndigheten med två banker och tillhörande bankkontonummer står med i alla ansökningsformulär från myndigheten och finns publicerade på internet.Inkommande betalningar av avgifter kan göras i form av banköverföringar från användarnas banker över hela världen till ett av myndighetens två tillgängliga bankkonton. Myndighetens användare kan också betala sina avgifter genom betal- eller kreditkort under onlineprocessen för registrering av ett varumärke, en formgivning eller en förnyelse av ett EU-varumärke eller en registrerad gemenskapsformgivning.
Del 2
Tillhandahållande av tjänster med anknytning till utgående betalningar, tillhandahållande av betal- och kreditkort samt utfärdande av certifikat och bankgarantier
Utgående betalningar görs av myndigheten genom banköverföring till leverantörer och personal inom SEPA-området och över hela världen, antingen i euro eller utländsk valuta.Dessutom görs vissa utgående betalningar för att återbetala avgifter på grund av att användare betalat för stora belopp eller till följd av resultatet av invändningsförfaranden.Myndigheten har också behov av andra tjänster med anknytning till utgående betalningar, t.ex.:• tillhandahållande av betal- och kreditkort som ska användas vid köp och kontantuttag över hela världen• utfärdande av olika certifikat, bankgarantier, autogirotjänster och smidigt utbyte av dokument.
Del 3
Tillhandahållande av tjänster för kortbetalning och elektronisk betalning
Myndigheten behöver betaltjänster som möjliggör tillgång till och hantering av betalningar genom integrering av elektroniska betalningsmetoder på ett och samma ställe, inbegripet teknisk support samt hantering och överföring av de inkomna betalningarna till myndigheten.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2022/S 020-045285
Meddelande om upphandling
28/01/2022 00:00