Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Leverans och installation av utrustning av professionell och halvprofessionell k...
Upphandlande myndighet:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Publiceringsdatum i TED:
17/03/2022
Sista anbudsdag:
25/04/2022
Status:
Stängd
Information
06B40/2021/M058
Leverans och installation av utrustning av professionell och halvprofessionell karaktär för Horeca
— leverans, avseende förnyad utrustning och original-dito, av professionell och halvprofessionell utrustning för hotell- och restaurangbranschen, både standardiserad och skräddarsydd, för att försörja parlamentets tre arbetsorter i Bryssel (del 1), Luxemburg (del 2) och Strasbourg/Bazoches-sur-Guyonne (del3), inklusive leverans, uppackning och återvinning av emballage,— installation av levererad utrustning, inklusive kontroll, testning, justering, driftsättning, utbildning och acceptans,— demontering av befintlig utrustning,— genomförandeplaner,— avlägsnande av begagnad befintlig köksutrustning för sanering och demontering,— återhämtning, transport, undanröjande eller utvärdering/återvinning av avfall från kylanläggningarna,— garanti och service efter försäljning under och utanför garantiperioden.
Varor
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Alla delar
3
Ramavtal
39310000
Villkor för deltagande
Anbudsgivaren ska vara inskriven i tillbörligt yrkes- eller handelsregister,med undantag av om det rör sig om en internationell organisation.
En minsta årlig omsättning inom området för kontraktet under de 2 senaste räkenskapsåren för vilka årsbokslut har upprättats (del 1 och del 3 : 1 000 000 EUR, del 2 : 150 000 EUR)
Redovisning (årsrapport) för de två senaste avslutade räkenskapsåren.
— styrkt erfarenhet inom tjänsteområdet inom ramen för kontraktet, dvs. försäljning och installation av professionell och halvprofessionell utrustning för Horeca,— tillhandahållande av en agentur på eller i närheten av den plats där kontraktet ska fullgöras, vilket ger EP en garanti för att de avtalsenliga åtgärderna (installation och reparation) kommer att utföras inom de avtalsenliga tidsgränserna.
— förteckning över de sex viktigaste referenserna vilka genomförts under de senaste tre åren och som gäller försäljning och installation av professionell och halvprofessionell utrustning för Horeca i det berörda landet, med ett värde på minst 10 000 euro exklusive moms för varje referens,— beskrivning av den lokala agenturen (placering, personal, teknisk utrustning) som anbudsgivaren har till sitt förfogande för att säkerställa kvaliteten på installations- och reparationstjänsterna.
Milstolpar
17/03/2022 00:00
25/04/2022 12:00
26/04/2022 15:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Leverans och installation av utrustning av professionell och halvprofessionell karaktär för Horeca - Bryssel
Detaljbeskrivning av tjänsterna finns i de tekniska specifikationerna.
Del 2
Leverans och installation av utrustning av professionell och halvprofessionell karaktär för Horeca - Luxemburg
Detaljbeskrivning av tjänsterna finns i de tekniska specifikationerna.
Del 3
Leverans och installation av utrustning av professionell och halvprofessionell karaktär för Horeca - Strasbourg/Bazoches-sur-Guyonne
Detaljbeskrivning av tjänsterna finns i de tekniska specifikationerna.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2022/S 054-139569
Meddelande om upphandling
17/03/2022 00:00