Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Review of the published exposure data on pesticides for residents and bystanders...
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
29/09/2015
Краен срок за получаване на оферти:
03/11/2015
Статус:
Затворена
Данни на документа
Invitation to tender
N/A
Покана
18/09/2015
English (en)