Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Framework contract concerning the supply of plumbing-and-heating equipment and m...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Дата на публикация в TED:
12/02/2016
Краен срок за получаване на оферти:
16/03/2016
Статус:
Затворена
Данни на документа
3. Dic. sull'onore
Dic. sull'onore
N/A
Клетвена декларация
12/02/2016
italiano (it)