Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Language training.
Възлагащ орган:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Дата на публикация в TED:
08/04/2016
Краен срок за получаване на оферти:
10/05/2016
Статус:
Затворена
Данни на документа
Annex II-declaration of honour
N/A
Клетвена декларация
29/03/2016
English (en)