Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
AO 10650 ‘Provision of IT services related to the Documentum platform’
Възлагащ орган:
Publications Office of the European Union (OP)
Дата на публикация в TED:
24/05/2016
Краен срок за получаване на оферти:
06/07/2016
Статус:
Затворена
Данни на документа
34 AO_10650_Specifications_Annex11_corrected.docx
N/A
Приложения
17/06/2016
English (en)