Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Supply of temporary workers for scientific roles.
Възлагащ орган:
European Medicines Agency (EMA)
Дата на публикация в TED:
22/06/2016
Краен срок за получаване на оферти:
25/07/2016
Статус:
Затворена
Данни на документа
Annex V - Subcontractors
N/A
Приложения
17/06/2016
English (en)