Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Study on the future of manufacturing - policy developments and practices of appr...
Възлагащ орган:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofo...
Дата на публикация в TED:
29/06/2016
Краен срок за получаване на оферти:
04/08/2016
Статус:
Затворена
Данни на документа
150009/4055 Part D Draft Contract
Draft Contract
N/A
Проектодоговор
17/06/2016
English (en)