Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
16.CAT.OP.89: Service framework contract for the provision of bridging exercises...
Възлагащ орган:
European Defence Agency (EDA)
Дата на публикация в TED:
20/07/2016
Краен срок за получаване на оферти:
29/08/2016
Статус:
Затворена
Данни на документа
16.CAT.OP.89 Draft Contract
N/A
Проектодоговор
08/07/2016
English (en)