Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
External quality assessment of molecular typing of Salmonella, STEC/VTEC and Lis...
Възлагащ орган:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Дата на публикация в TED:
09/09/2016
Краен срок за получаване на оферти:
14/10/2016
Статус:
Затворена
Данни на документа
5. Annex II - Declaration_honour
N/A
Клетвена декларация
02/09/2016
English (en)