Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Acquisition of data on companies and other legal entities.
Възлагащ орган:
European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF)
Дата на публикация в TED:
10/11/2016
Краен срок за получаване на оферти:
03/01/2017
Статус:
Затворена
Данни на документа
Annex 1 - Technical Specifications
N/A
Технически спецификации
10/11/2016
English (en)