Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Exploitation du service de restauration de la Cour des comptes européenne.
Възлагащ орган:
European Court of Auditors (ECA)
Дата на публикация в TED:
21/03/2017
Краен срок за получаване на оферти:
25/11/2017
Статус:
Затворена
Данни на документа
Cahier des charges Lot 1 et Lot 2
N/A
Технически спецификации
17/03/2017
français (fr)