Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Leadership and executive masterclass programmes.
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
29/04/2017
Краен срок за получаване на оферти:
19/06/2017
Статус:
Затворена
Данни на документа
Annex 2 Declaration on honour
N/A
Клетвена декларация
24/04/2017
English (en)