Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Invitation to tender for multiple services.
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
29/04/2017
Краен срок за получаване на оферти:
20/06/2017
Статус:
Затворена
Данни на документа
Technical specifications
N/A
Технически спецификации
27/04/2017
English (en)