Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Land use/cover area frame statistical survey (LUCAS) 2018 - agro-environmental s...
Възлагащ орган:
European Commission, DG EUROSTAT
Дата на публикация в TED:
29/06/2017
Краен срок за получаване на оферти:
23/07/2021
Статус:
Затворена
Данни на документа
Invitation letter
N/A
Покана
19/06/2017
English (en)