Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Study on measuring labour mobility and migration using big data.
Възлагащ орган:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Дата на публикация в TED:
20/07/2017
Краен срок за получаване на оферти:
15/09/2017
Статус:
Затворена
Данни на документа
legal entity form private entity
N/A
Приложения
11/07/2017
English (en)